Aan het einde van het afgelopen schooljaar is duidelijk geworden dat er ook in schooljaar 2022-2023 geen sprake zal zijn van samenwerking tussen CIOSNL en de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Dat betekent dat de opleidingen van de mbo-scholen binnen CIOSNL, volgens de KNLTB geen erkenning (KSS KNLTB diploma en gekoppelde licentie) kunnen krijgen.

Ook CIOSNL is trots op het beroep van tennis- en padelleraar. In geen andere sport verzorgen zoveel beroepsprofessionals de trainingen voor jeugd en senioren. De behoefte aan goed opgeleide tennis- en padelleraren is hoog en CIOSNL levert daar met haar opleidingen een bijdrage aan door vakbekwame professionals te leveren.

Welke gevolgen heeft het ontbreken van de erkenning door KNLTB?

Voor het volgen van de opleidingen en keuzedelen in de richting Racketsporten heeft het ontbreken van de erkenning geen gevolgen. Voor een baan in de racketsporten zijn er beperkte gevolgen.

De CIOS’en in Nederland die keuzedelen en trainingen op dit vakgebied (Racketsport, Padelinstructeur en Tennisleraar) aanbieden, hebben deze enkele jaren geleden samen met werkveldpartners ontwikkeld. Deze door het ministerie van OCW erkende keuzedelen blijven we aanbieden aan mbo-studenten en particulieren die graag een opleiding hierin willen volgen.

De aangeboden keuzedelen leiden op volgens de geldende eisen in het kwalificatiedossier Sport en Bewegen in het mbo, dat gelijk is aan de herijkte kwalificatiestructuur Sport (onlangs vastgesteld door NOC*NSF).

Het tekort aan goed opgeleide instructeurs en leraren is dusdanig groot dat na het behalen van de certificaten bij de CIOS-opleidingen de huidige arbeidsmarkt voldoende baankansen biedt in de racketsporten. Alleen bij die verenigingen die aangesloten zijn bij de KNLTB is het niet mogelijk om als instructeur of leraar aan de slag te gaan.

Open voor gesprek

CIOSNL betreurt het stopzetten van de samenwerking door de KNLTB. Op initiatief van CIOSNL hebben beide organisaties vanaf de eerste opzegging er tenslotte veel tijd ingestoken om de samenwerking nieuw leven in te blazen. CIOSNL keek er naar uit om haar kennis en expertise op het gebied van racketsport ten behoeve van de kwaliteit van de opleidingen in te zetten. Maar helaas is het niet gelukt om een goede samenwerkingsvorm te vinden.

CIOSNL vindt het jammer dat de huidige situatie is ontstaan en is bereid tot een gesprek om de condities voor samenwerking nog een keer gezamenlijk te bekijken.