Nieuws

Practoraat Sociaal Veilige Sport sterk van start

Achttien mbo-instellingen* en het Platform Ondernemende Sportaanbieders hebben zich, onder begeleiding van kartrekkers Graafschap College en CIOSNL, verenigd in het practoraat Sociaal Veilige Sport. Vandaag luidt het startschot voor het werk van de twee practoren en de negentien docent-onderzoekers die aan het practoraat verbonden zijn. Hun praktijkonderzoek richt zich op de vraag wat wérkt om […]

CIOS viert 75 jaar vitaliteit met buren en prominenten

In de week van 19 juni vierde Nova College CIOS Haarlem Hoofddorp een mijlpaal van 75 jaar als de oudste opleiding voor sport en bewegen in Nederland, met het project ‘Vitaliteit in de Buurt’. De 900 studenten en hun docenten hebben zich ingezet om vitaliteitsactiviteiten te organiseren voor verschillende doelgroepen in Haarlem en Hoofddorp. Basisschoollieren en […]

Samenwerking HYROX en CIOSNL

De World Series of Fitness verbindt en inspireert Veel mensen doen aan fitness om de gezondheid op peil te houden, fit te worden en/of er beter uit te zien. Ondanks de talrijke en zwaarwegende voordelen, blijkt het vaak lastig om de sportschool consequent te blijven bezoeken en de trainingskwaliteit hoog te houden. Daar hebben de […]

Kick-off esports, gaming en gamification

Op vrijdag 17 maart was de kick-off van het project esports, gaming en gamification (EEG) op Papendal. De kick-off bijeenkomst is succesvol verlopen. Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door CIOSNL samen met werkveldexperts Next Level Esports (NLE) en House of Esports (HOE) werd het belang van professionalisering van trainer-coaches besproken en werden de beoogde resultaten van […]

Gevolgen stopzetting samenwerking CIOSNL en KNLTB

Aan het einde van het afgelopen schooljaar is duidelijk geworden dat er ook in schooljaar 2022-2023 geen sprake zal zijn van samenwerking tussen CIOSNL en de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Dat betekent dat de opleidingen van de mbo-scholen binnen CIOSNL, volgens de KNLTB geen erkenning (KSS KNLTB diploma en gekoppelde licentie) kunnen krijgen. […]

Human Capital Agenda Sport en Bewegen

Eind 2021 heeft VWS de opdracht gegeven de actiepunten uit de Human Capital Agenda Sport en Bewegen (HCA SB) uit te diepen en concreet aan te pakken. Na de 1e fase met enkele stakeholdersbijeenkomsten en verder onderzoek is de strategische tafel HCA SB geformeerd. Deze strategische tafel kent een brede vertegenwoordiging van de sector sport en […]