Bijdrage leveren aan kwalitatief goed zwemonderwijs

18 juli, 2022

In maart van dit jaar besteedde het programma Radar uitgebreid aandacht aan de kwaliteit van het zwemonderwijs in Nederland. Er werd een bedroevend beeld geschetst. Bijna een kwart van de ouders is niet tevreden over de zwemvaardigheid van hun kinderen na het behalen van het zwemdiploma. Nu schoolzwemmen geen verplicht onderdeel is binnen het onderwijs is het aan de gemeenten of zij scholen financieel willen ondersteunen bij het verzorgen van zwemlessen. Een andere verklaring voor de teruggang in kwaliteit betreft het ontbreken van opleidingseisen die worden gesteld aan de zwemlesgevers. Tot in de Tweede Kamer is hierover het debat gevoerd. Op 7 juli jl. is er zelfs een motie ingediend en aangenomen, die stelt dat alle kinderen binnen 3 jaar de mogelijkheid krijgen een zwemdiploma te halen. Nu hebben 45.000 kinderen in de leeftijd van 11-16 jaar geen zwemdiploma. In deze motie worden gemeenten opgeroepen hiervoor een plan te maken.

Op alle CIOS’en worden studenten opgeleid voor de zwembranche als zwemonderwijzer. In een rondgang langs de 5 CIOS’en wordt getoond hoe er werk gemaakt wordt van het opleiden van deze zwemlesgevers. CIOSNL wil graag een bijdrage leveren aan kwalitatief goed zwemonderwijs in Nederland. 

Leren zwemmen in open water bij CIOS Zuidwest-Nederland

Al jaren wordt intensief samengewerkt met de gemeente Goes om alle basisschoolkinderen te leren zwemmen. Laatst is er zelf een start gemaakt met het zwemmen in open water voor groep 7 en 8. Naast de regionale media (PZC en Omroep Zeeland) hebben ook landelijke media dit nieuws opgepikt. Aan het ministerie van VWS heeft CIOS Zuidwest-Nederland het voorstel gedaan het ‘Goese zwemlesmodel’ landelijk te introduceren. Alle kinderen hebben immers recht op goed leren zwemmen in waterrijk Nederland!