Gepersonaliseerd leren in een hybride omgeving

3 oktober, 2018

'Studenten hebben al wel een persoonlijke belbundel en een eigen lijst op Spotify, maar ons onderwijs is veelal klassiek georganiseerd en niet ‘on demand.' Waarom geven we de studenten geen onderwijsbundel? Ontwikkelingen in het hedendaagse onderwijs gaan meer in de richting van het zogenaamde ‘gepersonaliseerd leren’. De student wil meer invloed op en de regie over de invulling van zijn/haar opleiding.

Het CIOS Heerenveen Leeuwarden heeft zich het afgelopen jaar bewogen in de richting van gepersonaliseerd onderwijs. Een concept dat zich lastig laat definiëren. Kort gezegd gaat het over leerdoelen, afstemming op het individu en ruimte voor eigen regie en eigenaarschap. Leren en lesgeven waarbij leerlingen meer gemotiveerd en betrokken kunnen raken.

Voor de studenten kan gepersonaliseerd onderwijs meer zicht geven in de kerntaken. Deze kerntaken en onderliggende werkprocessen worden binnen het CIOS omschreven in de zogenaamde ‘Leermeter’. De ‘Leermeter’ is een begeleidingsinstrument om de individuele ontwikkeling van de student in kaart te brengen.

Studenten krijgen binnen het concept van gepersonaliseerd onderwijs volop keuze en kunnen op hun eigen niveau werken, waardoor sommige studenten kerntaken sneller en/of op een hoger niveau kunnen worden afgesloten. De studenten zullen hierdoor meer eigenaarschap gaan voelen en zelf hun leerprocessen sturen. Daarnaast zal een gepersonaliseerd systeem de verschillen in ontwikkeling tussen studenten gaan duiden. 

Hybride omgeving

De hybride leeromgeving verovert steeds meer terrein in het beroepsonderwijs. Het gedachtegoed van de hybride leeromgeving gaat ervan uit dat er een rijke wereld zit tussen een beroep leren op de werkplek en leren in de schoolse context.

Met dit gegeven en de kennis en ervaring opgedaan in de praktijkroutes gaan het CIOS Heerenveen Leeuwarden de studenten meer opleiden in hun eigen omgeving en dichtbij het werkveld. We hebben daarvoor de groepen geclusterd op postcode; men wordt opgeleid in een voor de student bekende en vertrouwde omgeving. Studenten ademen dezelfde cultuur, kennen elkaar en spreken dezelfde taal. Het is het voor studenten belangrijk dat ze onderling goede relaties hebben, vooral bij adolescenten speelt dit een grote rol en dat er een veilig sociaal klimaat is in de groep.

Het CIOS Heerenveen Leeuwarden heeft in het schooljaar 2017-2018 intensief gewerkt aan het realiseren van het gepersonaliseerd onderwijs. Het proces is vastgelegd in negen video's waarin goed te zien is hoe het concept steeds concreter werd. Er is voorafgaand het proces bewust voor gekozen om de gehele organisatie te betrekken bij de totstandkoming van dit nieuwe onderwijsconcept.

(bron: CIOS Heerenveen Leeuwarden, Bert Wezenberg)