NOC*NSF, KNGU en CIOSNL ontwikkelen pilotopleiding met aandacht voor pedagogiek

20 september, 2021

NOC*NSF startte in april 2020 samen met de KNGU, CIOS Nederland (CIOSNL) en de Skateboard Federatie Nederland (SFN) twee pilots met opleidingen voor trainer-coaches op niveau 3. De pilots zijn onderdeel van de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches: een vernieuwde opleidingsstructuur waarbij NOC*NSF en opleidingspartners uit de sport en het onderwijs de krachten bundelen om vakbekwame trainer-coaches op te leiden. Inmiddels is de pilot met de KNGU van start gegaan.

Met de pilots wordt gekeken naar component. CIOSNL wil namelijk heel graag zijn hoe sportbonden en onderwijs- instellingen als CIOSNL en ROC de opleidingsprogramma’s op niveau 3 gezamenlijk kunnen verzorgen. Er is bewust gekozen voor een grote bond met een groot opleidingsaanbod (KNGU) en een kleine bond die nog geen opleidingsaanbod heeft (SFN). Deze pilots kunnen als voorbeeld dienen voor andere sportbonden en onderwijsinstellingen.

Lees hier het gehele artikel waarin Ronald Klomp de ontwikkelingen van de pilot toelicht.