Symposium VWS: Ontwikkelen menselijk kapitaal in de sport

8 november, 2019

Op de foto’s de opbrengst van 1e workshopronde ‘Ontwikkelen menselijk kapitaal in de sport’ tijdens het symposium van VWS op 4 november jl. in Utrecht. Namens CIOSNL waren Jan Steegh, Hans Gootjes en Ronald Klomp aanwezig om mee te praten over een aanzet om te komen tot een arbeidsmarkplan voor de sport. In de gesprekken over menselijk kapitaal in de sport ging de aandacht uit naar zowel de vrijwilligers als de beroepskrachten. In een videoboodschap benadrukte minister Bruins de ambities geformuleerd in het nationaal sportakkoord. We willen veel met sport en bewegen! Een verdere professionalisering van vrijwilligers en beroepskracht is een belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van genoemde anbities.

Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt en MVO van Randstad gaf een doorkijk naar de toekomst van de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen die een diversiteit aan vraagstukken opleveren, die vragen om een passend antwoord van de sport. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een hogere levensverwachting of technologische ontwikkelingen? Door haar werd het publiek uit de sectoren sport en onderwijs uitgedaagd om vanuit het geschetste toekomstperspectief na te denken over de knelpunten en de oplossingen.

Het in kaart brengen van de knelpunten was een korte exercitie gezien de aanwezige denkkracht. Eerder zijn er meer van dergelijke analyses gemaakt, die nagenoeg dezelfde kwesties opleveren. Volgens het regieteam Doorlopende leerlijn trainer-coaches van NOC*NSF zit de uitdaging in hoe we dit met elkaar gaan oplossen. Met VWS als aanjager is een start gemaakt met het verbeteren van het beroeps- en carrièreperspectief van trainer-coaches. Parallel wordt door onderwijs en sport gewerkt aan een adequate opleidingsstructuur. Op 14 november spreken onderwijsinstellingen en sportbonden elkaar tijdens een werkconferentie in Doetinchem om te komen tot oplossingen voor de kwesties en uitwerkingsvraagstukken. Genoeg analyses gemaakt, tijd voor het werken aan gezamenlijke oplossingen. Op 14 november is CIOSNL ruim vertegenwoordigd om mee te praten over de gewenste oplossingsrichtingen.