Zo sport Nederland

14 juni, 2019

Onder deze titel verscheen in mei van dit jaar het rapport van NOC*NSF over de trends & ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2018). In het voorwoord staat dat we met de gezamenlijke sport sportverenigingen, gemeenten, zorginstellingen, het bedrijfsleven en het onderwijs bij elkaar brengen om samen te werken aan een beter samenleving. Juist deze zin in het voorwoord laat zien dat het aansluit bij de ambitie van ieder CIOS: het opleiden van talenten, die als sportleiders een bijdrage leveren aan een sportievere, socialere en gezonde samenleving. 

Vakbekwame trainer-coaches 
Verder wordt er gerefereerd aan het gezamenlijk creëren van optimale sportomstandigheden met onder andere een aantrekkelijke sportinfrastructuur, maar vooral ook goed opgeleid sportkader. Juist hier wil CIOS Nederland haar bijdrage leveren: samen met de belanghebbenden zorgen voor vakbekwame trainer-coaches. De indrukwekkende groeicijfers over sport- en beweegdeelname en de ambities die Nederland heeft in een streven naar een betere samenleving rechtvaardigt meer inzet van professioneel technisch kader. 

Ontwikkelingen van sporters 
Een vergelijking van 2013 met 2018 laat zien dat het aantal sporters is gestegen met 1,5 miljoen. De definitie van een sporter die wordt gehanteerd is dat iemand gedurende een maand of langer 4 keer of vaker heeft gesport. Voor het percentage sporters houdt dat een 8,6% stijging in. In absolute aantallen komt het cijfer op 10,1 miljoen Nederlanders. Relatief gezien is dat 65% van de Nederlandse bevolking in de leeftijd van 5 tot en met 80 jaar. Gemiddeld sporten Nederlanders 9,1 keer per maand. Deze cijfers laten zien dat er niet alleen meer mensen zijn gaan sporten, ook sporten zij met een hogere frequentie. 

Leden georganiseerde sport 
Opvallend is de sterke landelijke daling van leden van sportverenigingen na het 14e levensjaar. In de categorie 10 t/m 14 jaar staat deze nog op 76% en daalt vervolgens naar 55% in de categorie 20 t/m 24 jaar. Dit terwijl in alle leeftijdscategorieën een hogere sportdeelname wordt gevonden. Algemeen kan worden gesteld dat het ledenpercentage stabiel blijft tegenover een stijgende sportdeelname. 

Meest beoefende sporten 
In de top 3 van meest beoefende sporten staan fitness (individueel), wandelsport en zwemmen met respectievelijk 2,9, 2,5 en 1,6 miljoen sporters. Binnen deze cijfers is te differentiëren naar leeftijd en geslacht. 

Arbeidsmarktperspectief 
Collega’s van het profiel fitness zullen blij zijn met genoemde 1e plaats. Qua arbeidsmarktperspectief is het positief voor onze afgestudeerden van dit profiel. Hoe anders is het voor trainer-coaches werkzaam bij sportverenigingen. Van de 112 miljoen die jaarlijks wordt besteed aan de georganiseerde sport door VWS, loterijen en sponsoring is slechts 0,5 miljoen direct te labelen aan trainer-coaches (bron: NLcoach, 2018). Deze financiële ondersteuning strookt niet met de ambities die we hebben met de sport in Nederland. Met belanghebbenden zoals sportbonden en NOC*NSF is CIOS Nederland in gesprek om na te gaan hoe we de arbeidsmarktpositie van onze afgestudeerden kunnen verbeteren. Wij zijn immers van oudsher een beroepsopleiding voor sportleiders...

Lees hier meer over Zo sport Nederland