Keurmerk Veilig Sportklimaat

De CIOS sportleider speelt in Nederland een belangrijke rol in het creëren van een positieve en inclusieve sportomgeving zonder grensoverschrijdend gedrag. Binnen de CIOS opleidingen krijgt de student daarom veel kennis en kunde mee om goed voorbereid het werkveld in te gaan.

In samenwerking met het Lectoraat Sportpedagogiek van Hogeschool Windesheim en andere Sport- en Beweegopleidingen werkt CIOSNL aan een onafhankelijk keurmerk voor een veilig sportklimaat. Met dit keurmerk wordt inzichtelijk gemaakt of er binnen het onderwijs en op de stage adressen voldoende aandacht is voor een veilig sportklimaat.