Doorlopende Leerlijn Trainer-coach

In samenwerking met NOC*NSF werkt CIOSNL aan een doorlopende leerlijn voor trainer/coaches. Er wordt met diverse sportbonden samengewerkt om de lesstof uit het onderwijs en de sport nog beter op elkaar af te stemmen. Met als doel zowel sportinhoudelijk als pedagogisch excellent onderwijs dat resulteert in een nog beter beroepsperspectief voor de CIOS student.

CIOSNL heeft in samenwerking met verschillende sportbonden een pilot gedraaid. Daarin worden verschillende modules van de sportbonden naast de lesstof uit de CIOS Keuzedelen gelegd. CIOS experts op het gebied van sportpedagogiek, -didactiek en -motoriek en inhoudelijke expert van diverse sportbonden werken daarbij samen.