Op initiatief van het Graafschap College, opleiding Sport en bewegen, en CIOSNL starten naar verwachting dit najaar twee practoraten met als onderzoeksthema Sociaal veilige sport. Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd.

Het thema Sociaal veilige sport is gelieerd aan verschillende landelijke programma’s, waaronder Sportakkoord II en de Sportagenda 2032 van NOC*NSF. In een brief die afgelopen week naar alle mbo-studenten is verstuurd onderschreef minister Dijkgraaf nogmaals het belang van een veilige omgeving om te leren en te leven. Sport en bewegen is daar een essentieel onderdeel van. Ook het recent verschenen adviesrapport “Kinderen centraal” van de NLsportraad besteedt uitvoerig aandacht aan deze thematiek.

Pedagogische competenties
Een aantal van de adviezen komt terug in de werkagenda van minister Conny Helder, zoals het versterken van pedagogische competenties van trainer-coaches, instructeurs en begeleiders in de sport. Graag dragen mbo-opleidingen Sport en Bewegen in samenwerking met NOC*NSF en KNGU bij aan de professionalisering van de staf in de jeugdsport. Door de practoraten Sociaal veilige sport worden scholingsprogramma’s op maat opgezet en kunnen de effecten van deze professionaliseringstrajecten worden onderzocht.

Breed gedragen
Bij de presentatie van deze plannen aan de opleidingen Sport en Bewegen van andere mbo-instellingen was de interesse zo groot dat verschillende opleidingen* direct willen aansluiten bij het initiatief.  Zo ontstaat een uniek, landelijk en breed gedragen practoraat op een zeer relevant en actueel thema.

Samenwerking
In september 2023 worden de practoren en docent-onderzoekers geïnstalleerd, de plek van samenwerking wordt Papendal. De practoren zijn verbonden aan de beide initiatiefnemers, waarbij de docentonderzoekers uit het hele land betrokken worden. De samenwerking zal intensief zijn, zowel binnen de aangesloten Sport en Bewegen-opleidingen onderling, maar ook met het reeds bestaande lectoraat Sportpedagogiek van Windesheim en de leerstoel Sports Risks & Safety van de Universiteit Twente.

*MBO Utrecht, Landstede, ROC van Amsterdam, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC Aventus, ROC Tilburg, Summa College Eindhoven, Horizon College/ Regio College, Alfa College Groningen.