Leaders in sport

Welkom! CIOSNL is hét opleidingsinstituut voor sportleiders in Nederland. Als Leaders in Sport dragen we met diverse projecten bij aan een sportieve, sociale en gezonde samenleving

 

 • scalda drop
  Wij zijn een stichting die organisaties ondersteunt en faciliteert en professionals opleidt voor een sportievere, socialere en gezonde samenleving
  Ronald Klomp
  Voorzitter CIOS Nederland
 • scalda drop
  CIOSNL overlegt met diverse sportbonden hoe onderwijs en sport nog beter op elkaar zijn af te stemmen. Met als doel een gunstig beroepsperspectief voor onze studenten
 • scalda drop
  Onze toekomstige sportleiders spelen een cruciale rol in het creëren van een positieve sportomgeving. In samenwerking met Hogeschool Windesheim werken we aan een keurmerk voor een veilig sportklimaat
 • scalda drop
  In het hele land is CIOSNL betrokken bij het Nationaal Sportakkoord. Daarmee dragen we bij aan een duurzame en positieve sportinfrastructuur met beweegvaardige sporters
 • scalda drop
  In samenwerking met NL Actief ontwikkelt CIOSNL de Learning Fitness Game. Hierbij maken we gebruik van e-learning, gamification en ‘just-in-time information’
 • scalda drop
  Vitaliteit is een doorlopend thema op de CIOSNL agenda. We organiseren landelijke kenniskringen, bijscholingen en inspiratiedagen voor verschillende doelgroepen