Na twee jaar voorbereiden is het keuzedeel ‘Instructeur Yoga’, erkend door NOC*NSF, dit studiejaar gelanceerd op de locaties Sittard-Venlo en Haarlem-Hoofddorp. Studenten krijgen tijdens de opleiding uitgebreide training in yogahoudingen, ademhalingstechnieken en het beheersen van zowel fysieke als mentale spanning.

Onder begeleiding van Jola Willems (Vista College) en Marjan de Roos in samenwerking met Trudy Otten (Nova College), zullen de eerste twee klassen hun opleiding dit jaar afronden. Ze zijn dan klaar om beginnerslessen te verzorgen bij sportclubs, yogastudio’s, scholen en op evenementen. Het succes van deze pilot heeft geleid tot de uitbreiding van het programma. In februari sluit CIOS Heerenveen Leeuwarden – Firda zich aan, gevolgd door CIOS Zuidwest-Nederland en CIOS Arnhem – Rijnijssel in september 2024.

De relevantie van dit keuzedeel, dat inspeelt op hedendaagse maatschappelijke en professionele behoeften, wordt breed erkend. Andere opleidingen Sport en Bewegen hebben zich ook aangesloten bij het initiatief van CIOSNL. Er wordt hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een doorlopende leerlijn en een uitgebreid partnernetwerk, wat getuigt van een veelbelovende start en gestage groei van dit belangrijke keuzedeel gericht op gezondheid en leefstijl.