Apeldoorn, 15 december 2023. Studenten IBT krijgen les van extern sportinstituut CIOS.

 

Generatie Z is gewend om anders les te krijgen dan de generaties ervoor. Vaker digitaal, met meer online tools, 1-op-1-begeleiding en vrijheid om de opleiding zelf vorm te geven. Om beter aan te sluiten bij de behoeftes van de nieuwe generatie heeft het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders Arnhem zijn sportopleiding voor instructeurs Integrale Beroepsvaardigheden Training aangepast, in nauwe samenwerking met de sector Integrale Beroepsvaardigheden Training. Het gaat vooralsnog om een pilot, die in februari is gestart.

Instructeurs Integrale Beroepsvaardigheden Training krijgen een externe opleiding van het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders Arnhem tot algemeen sportinstructeur tijdens hun eerste functie, dus onder werktijd en betaald door de Marechaussee. Afgelopen jaren merkte de leiding dat de traditionele manier van lesgeven – ‘praatje/plaatje/daadje’ – minder goed werkte bij de huidige lichtingen, zegt commandant sector Integrale Beroepsvaardigheden Training majoor Bas Tillema. Vandaar een nieuwe aanpak.

Meer weten over de opleiding en de samenwerking met het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders Arnhem? Lees hier het gehele artikel.

 

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: sergeant-majoor Mike de Graaf