Op de CIOSNL Vakgroependag kwamen dinsdag 3 april vakmensen van de 5 CIOS locaties bijeen om gezamenlijk de toekomst van het sport en bewegen onderwijs vorm te geven. De dag stond in het teken van open dialoog en onderzoek naar actuele en urgente thema’s, met als doel innovatie te stimuleren en de impact op onze studenten en de maatschappij te vergroten.

De CIOSNL Vakgroependag bood een platform waarop professionals uit het veld van sport en bewegen samenkwamen om kennis en ervaringen te delen. Door gezamenlijk het gesprek aan te gaan, werden nieuwe inzichten verworven en werden creatieve oplossingen bedacht voor uitdagingen binnen het onderwijs.

Het succesvolle verloop van de dag en de waardevolle resultaten benadrukken de betrokkenheid en kwaliteit van onze vakmensen. Met een gedeelde visie en verenigde krachten wordt er gewerkt aan het verbeteren van het sport- en bewegingsonderwijs, met als uiteindelijk doel het bevorderen van sport, beweging en gezondheid in Nederland.

Namens CIOSNL kijken wij met vertrouwen uit naar het vervolgtraject, waarbij we blijven streven naar vernieuwing en verbetering in ons onderwijs, ten behoeve van onze studenten en de samenleving als geheel.