Nova College CIOS Haarlem Hoofddorp begint in schooljaar 2024-2025 een mbo-opleiding voor Sport en Bewegen waarbij studenten werken en leren combineren. Het gaat om de zogenaamde ‘bbl’-variant van de opleiding Medewerker sport en recreatie, waarbij studenten meerdere dagen werken en een dag per week naar school gaan.

De bbl (voluit: beroepsbegeleidende leerweg) is in het mbo de tegenhanger van de bol (beroepsopleidende leerweg), waarbij studenten vijf dagen per week naar school gaan en stages lopen. In het mbo is de bbl voor veel beroepssectoren – denk aan de techniek, zorg en welzijn – heel gebruikelijk en kunnen studenten vaak kiezen tussen en bol of bbl. Voor de sector Sport en Bewegen is de bbl nieuw.

Mooie opstap

CIOS Haarlem Hoofddorp – dat in 2023 het 75-jarig jubileum vierde – biedt vanaf augustus 2024 de opleiding voor Sport en Bewegen op mbo niveau 2 in de bbl en vanaf augustus 2025 de opleidingen op niveau 3 en 4 in deze sector. Daarmee wil het CIOS studenten de mogelijkheid bieden om al te werken tijdens hun opleiding. Bovendien is deze opleiding een mooie opstap naar de CIOS opleidingen Sport- en bewegingsleider en Trainer/coach op niveau 3 en 4 voor studenten met vooropleiding diploma vmbo-basis. Voor werkgevers biedt de bbl de mogelijkheid om studenten tijdens hun opleiding al in te zetten als ‘Medewerker sport en recreatie in opleiding’ in hun bedrijf, bijvoorbeeld een fitnesscentrum, camping, zwembad of attractiepark.

Opleidingsmanager Jes Hernandez legt uit voor welk type studenten de bbl vooral geschikt is: ‘We zien jongeren die zich beter ontwikkelen in de praktijk, dus als ze werken in plaats van de hele week naar school gaan. Die studenten raken we nu halverwege de opleiding kwijt omdat ze hun motivatie verliezen. Als zij werken en leren kunnen combineren, is de kans veel groter dat ze hun opleiding met succes afronden en hun diploma behalen.’

In de CIOS bbl klas voor schooljaar 2024-2025 zijn nog enkele plekken beschikbaar. Meer informatie is de vinden op de website.