Nationaal Sportakkoord

CIOSNL draagt vanuit de vijf regionale opleidingscentra bij aan meerdere pijlers uit het Sportakkoord. Met name op de pijlers ‘Duurzame Sportinfrastructuur’, ‘Positieve Sportcultuur’ en natuurlijk ‘Vaardig in Bewegen’ is CIOSNL in de lokale sportakkoorden goed vertegenwoordigd.

Een greep uit de vele projecten, te beginnen in Goes, waar CIOS studenten op basisscholen de beweegvaardigheden van kinderen in kaart brengen met een motoriektest. Of in Haarlem, waar plannen worden gesmeed om in co-creatie een openbare beweegruimte te ontwikkelen. In Arnhem geven CIOS studenten beweeglessen op verschillende basisscholen. Volgens het 2-1-2 uren principe: kinderen sporten 2 uur op school (in het curriculum), 1 uur tussen school en 2 uur buiten school.

In veel gemeenten is CIOSNL betrokken bij de vormgeving en uitvoering van het Sportakkoord.

Voor kennisdeling, samenwerkingen of kadervorming kunt u contact met ons opnemen.