Nieuws

Practoraat Sociaal Veilige Sport sterk van start

Achttien mbo-instellingen* en het Platform Ondernemende Sportaanbieders hebben zich, onder begeleiding van kartrekkers Graafschap College en CIOSNL, verenigd in het practoraat Sociaal Veilige Sport. Vandaag luidt het startschot voor het werk van de twee practoren en de negentien docent-onderzoekers die aan het practoraat verbonden zijn. Hun praktijkonderzoek richt zich op de vraag wat wérkt om […]

Studenten van CIOS ondersteunen bij Mud Masters

Op 9 , 10 en 11 juni hebben studenten en medewerkers van zowel CIOS Haarlem Hoofddorp als CIOS Zuidwest-Nederland deelgenomen en geholpen tijdens Mud Masters. Mud Masters is een uitdagend hindernisparcours gebaseerd op echte mariniersstormbanen.  In totaal waren er zestig studenten en zes docenten van twee CIOS-locaties aanwezig. Tijdens dit evenement werden ze geconfronteerd met […]

CIOS viert 75 jaar vitaliteit met buren en prominenten

In de week van 19 juni vierde Nova College CIOS Haarlem Hoofddorp een mijlpaal van 75 jaar als de oudste opleiding voor sport en bewegen in Nederland, met het project ‘Vitaliteit in de Buurt’. De 900 studenten en hun docenten hebben zich ingezet om vitaliteitsactiviteiten te organiseren voor verschillende doelgroepen in Haarlem en Hoofddorp. Basisschoollieren en […]

Vacature: Practor Sociaal Veilige Sport

Een sociaal veilig landschap voor sport en bewegen is een belangrijke uitdaging waar onze samenleving voor staat. Wil jij een bijdrage leveren aan een vitale en sociaal veilige samenleving? En heb jij kennis op het gebied van Sport en Bewegen, sociale veiligheid, pedagogiek en/of didactiek? Dan komen wij graag met jou in gesprek!   CIOSNL […]

Visie Sportsector op arbeidsmarkt

Op 1 juni is de visie op de toekomst van de arbeidsmarkt sport vastgesteld door de deelnemers aan de Human Capital Agenda tafel. De sector, waarin 100.000 mensen werken, kenmerkt zich door veel kleine CAO’s, te veel kleine banen, gemiddeld mindere arbeidsvoorwaarden dan in aanpalende sectoren en een (te) hoge uitstroom op jonge leeftijd. De […]

Start twee practoraten Sociaal veilige sport

Op initiatief van het Graafschap College, opleiding Sport en bewegen, en CIOSNL starten naar verwachting dit najaar twee practoraten met als onderzoeksthema Sociaal veilige sport. Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Het thema Sociaal veilige sport is gelieerd aan verschillende landelijke programma’s, waaronder Sportakkoord II en de Sportagenda […]

Samenwerking HYROX en CIOSNL

De World Series of Fitness verbindt en inspireert Veel mensen doen aan fitness om de gezondheid op peil te houden, fit te worden en/of er beter uit te zien. Ondanks de talrijke en zwaarwegende voordelen, blijkt het vaak lastig om de sportschool consequent te blijven bezoeken en de trainingskwaliteit hoog te houden. Daar hebben de […]

De nieuwe Ad Sport: word trainer-coach op topniveau!

Het is zover! In september 2023 start een splinternieuwe tweejarige associate degree deeltijdopleiding: de Ad Sport, uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach. Het is de ideale next step voor afgestudeerde CIOS’ers en mbo’ers Sport en Bewegen om zich in 2 jaar te ontwikkelen tot trainer-coach op het hoogste (top)sportniveau.   Betere trainer-coaches De nieuwe Ad Sport vervult […]

Een inspirerende CIOSNL medewerkersdag

Dinsdag 11 april kwam de volledige CIOS-familie bij elkaar. Zo’n 400 medewerkers uit het hele land troffen elkaar op sportcomplex Valkenhuizen in Arnhem en de volledig vernieuwde, toekomstbestendige CIOS-locatie in Arnhem, met o.a. een gemoderniseerde dojo, turn- en danszaal. Verspreid over de dag konden 5 keynotes en meer dan 50 workshops worden gevolgd. Gastsprekers zoals […]

CIOS HAARLEM HOOFDDORP 75 JAAR

Dit jaar bestaat Nova College CIOS Haarlem Hoofddorp – in 1948 begonnen als CIOS Overveen – 75 jaar. En dat gaan we vieren! We grijpen ons jubileumjaar aan om te laten zien hoe ons mooie, maatschappelijk betekenisvolle onderwijs eruit ziet. Dat doen we vooral tijdens de projectweek ‘Vitaliteit in de Buurt’ van maandag 19 juni […]